2018-10-21 - 2018-10-25

VERSLO MISIJA Paryžiuje, SIAL Paris paroda

KVIETIMAS DALYVAUTI VERSLO MISIJOJE Paryžius, Prancūzija 2018 m. spalio 21-25 d*.

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir „Autarė“ kviečia įmones jungtis į verslo misiją Paryžiuje, Prancūzijoje. Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

VIZITO TIKSLAS – paskatinti Lietuvos ir Prancūzijos ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į Prancūziją ir padėti vystyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei pritraukti Prancūzijos investicijas į Lietuvą.

VIZITO METU PLANUOJAMI ŠIE RENGINIAI:

  • Susitikimai su Prancūzijos valstybinių ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vykstančiųjų išreikštus interesus, vizitas LR ambasadoje, Prancūzijos kultūrinių ir kt. objektų lankymas.
  • Vizito metu numatoma galimybė apsilankyti š. m. spalio 21-25 dienomis vyksiančioje „SIAL Paris“ parodoje.
  • Esant pageidavimams, yra galimybė suorganizuoti susitikimą su lietuvių verslininkais Prancūzijoje.

Vykstantiesiems išreiškus susidomėjimą yra galimybė organizuoti B2B susitikimus konkrečiose verslo organizacijose, valstybinėse institucijose ar ūkio subjektuose.

DALYVAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

·         Patvirtinti metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
·         Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
·         Klausimynas (pateiksime)
·         Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
·         „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
·         Įsakymas dėl lėšų skyrimo
·         De minimis sutikimas ir pagalbos patikros lapas (pateiksime)

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones užpildyti registracijos anketą iki rugsėjo 15 d.

Daugiau informacijos apie vizitą:

UAB „Autarė“ Projektų vadovė Gintarė Zlatkienė, tel.: 8 679 36330 arba 85 2627401; rašykite travel@autare.lt .

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų, šiuo atveju, iki 1130,50 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos įmonės, vykstančios į verslo misijas. Finansavimą gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės su sąlyga, jog grupę turi sudaryti bent 5 atstovai iš vieno ekonomikos sektoriaus, tokiu atveju atsiranda galimybė finansuoti ir kitų ekonomikos sektoriaus atstovus.

*Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama

Susisiekite

Projektų vadovė

Gintarė Zlatkienė

Užsiregistruokite

Success

Ačiū!

Jūsų žinutę gavome.