Parama

Savo sėkmingos veiklos dėka UAB Autarė išsikovojo pripažinimą ne tik kaip patikimas privataus kapitalo klientų, bet ir Lietuvos valdžios institucijų partneris.

Nuo 2001 metų Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija, VšĮ Verslo paramos agentūra, VšĮ Versli Lietuva, Lietuvos Pramoninkų Konfederacija ir Lietuvos Verslo Konfederacija per Nacionalinius ir Europos Sąjungos fondus subsidijuoja Lietuvos įmonių dalyvavimą Autarės organizuojamose parodose. Tokiu būdų mūsų klientai įgyja apčiuopiamą galimybę sumažinti savo dalyvavimo parodose išlaidas.

Praeitais (2016) metais, kartu su Lietuvos Pramoninkų Konfederacija ir Lietuvos Verslo Konfederacija, organizavome Lietuvos įmonių dalyvavimą penkiolikoje tarptautinių specializuotų parodų, pagal ES priemonę „Naujos galimybės“. Devyniasdešimt Lietuvos įmonių dalyvavo Lietuvos nacionaliniuose stenduose Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, Suomijoje, Norvegijoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje.