Naujos galimybės LT

UAB „Autarė“ įgyvendina projektą „Klasterio BONUM CONSILIUM naujų užsienio rinkų paieška“ finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „ Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas “ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatomas dalyvavimas tarptautinėse verslo misijose, siekiant plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Tikimasi, kad projekto metu bus užmegzti nauji ir plėtojami esami verslo ryšiai, įmonės išvengs pajamų, darbo vietų, pridėtinės vertės, darbo našumo sumažėjimo, susidarys sąlygos šių rodiklių lygio augimui po projekto įgyvendinimo. Sėkmingai įgyvendintas projektas ne tik prisidės prie šalies ekonomikos augimo, įmonių pozicijų tarptautinėje rinkoje stiprinimo, bet ir pristatys Lietuvą kaip potencialią kokybiškos produkcijos ir paslaugų eksportuotoją. Projektas duos minėtų teigiamų rezultatų ne tik Lietuvai, bet ir Baltijos šalių regionui bei visai ES, nes bus padidintas įmonių tarptautiškumas ir sąveika su kitomis užsienio įmonėmis.

Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė “AUTARĖ”
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. rugpjūčio 08 d. – 2020 m. birželio 30 d.
Projekto kodas: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0004
Priemonė: Naujos galimybės LT, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03
Bendra projekto vertė: 321 170,28 Eur.